Usługi

Przewóz  zwłok z zagranicy na Litwę i do Polski.

Sprowadzenie ciała z zagranicy do innego kraju.

Transport zwłok samochodem, promem, samolotem.

Przygotowanie formalności  związanych z transportem zmarłego.

Otrzymanie zasiłku od  państwa za sprowadzenie zwłok obywatela Litwy (do 2160 EUR).

Assistance to receive state support for the transportation your loved one from abroad to Lithuania (up to 2160 euros)

Sprowadzenie  ciała samochodem

Sprowadzenie  ciała samolotem

Kremacja

Dokumenty

Zasiłek od państwa