Wsparcie państwa

Nasz zespół z wieloletnim doświadczeniem pomoże Państwu uzyskać zasiłek od państwa na pokrycie kosztów sprowadzenia zmarłego z zagranicy. Przygotujemy niezbędne dokumenty, doradzimy na każdym kroku.

1) Wsparcie na transport zwłok jest równe faktycznym kosztom transportu zwłok do Republiki Litewskiej, ale nie może przekraczać 54 podstawowych zasiłków (2160 EUR).
2) Osoba fizyczna, która zorganizowała transport zwłok, jest uprawniona do zasiłku za transport zwłok, jeżeli jej średni dochód (lub średni dochód na członka rodziny) w momencie składania wniosku jest niższy niż 3 średnie dochody miesięczne (384 EUR).
3) Wsparcie takie może być udzielone, jeżeli zmarły nie był ubezpieczony lub był ubezpieczony, ale zgodnie z umową ubezpieczenia nie jest to zdarzenie ubezpieczeniowe.
4) Osoba fizyczna, która zorganizowała transport zwłok, musi zwrócić się do Urzędu Miejskiego o zasiłek za sprowadzenie zwłok według wcześniej zadeklarowanego miejsca zamieszkania zmarłego lub, jeżeli nie zostało zadeklarowane, jego lub jej ostatnie miejsce zamieszkania nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym otrzymuje prawo do otrzymania zasiłku.

Jednocześnie można ubiegać o zasiłek pogrzebowy w wysokości 320 euro.

Dokumenty wymagane do otrzymania zasiłku w przypadku śmierci:

  1. paszport osoby, która prosi o wsparcie;
  2. wniosek o zasiłek w przypadku śmierci;
  3. akt zgonu lekarskiego (w przypadkach, gdy dziecko urodziło się martwe – akt zgonu okołoporodowego), jeżeli zgon osoby nie jest wpsany do ewidencji ludności Republiki Litewskiej;
  4. przy ubieganiu się o wsparcie na przewóz zwłok – dokumenty potwierdzające poniesione koszty transportowania zwłok do Republiki Litewskiej lub Rzeczypospolitej Polski, a także dokumenty dotyczące dochodu rodziny lub jednej osoby, jeżeli nie można uzyskać informacji z rejestrów państwowych oraz rejestry wydziałowe i państwowe systemy informacyjne;
  5. Zaświadczenia o dochodach uzyskanych przez wnioskodawcę i członków jego rodziny w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Więcej informacji o zasiłku od Państwa:

Dokument Respubliki Litewskiej o zasiłku w wypadku śmierci (Wiad.., 1993, Nr. 73-1371, 2016-09-29, TAR Nr. 2016-24186);

Ustawa od Ministra Respubliki Litewskiej polityki społecznej i pracy 2005 r. 27 czerwca dokument Nr. A1-183 „Do potwierdzenia niektórych form polityki społecznej“ (Wiad., 2005, Nr. 81-2986).

Wyszukiwarka legislacyjna
Ministerstwo ubezpieczeń społecznych i pracy Respubliki Litewskiej