Dokumenty

1) Pełnomocnictwo, upoważnienie. Aby je wypełnić potrzbne jest imię, nazwisko, numer PESEL, adres osoby upoważnionej, i zdjęcie paszportu.
2) Dane zmarłego – imię, nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia.
3) Data i miejsce śmierci zmarłego. Może być wymagane zdjęcie paszportu zmarłego i kopia aktu zgonu.
4) Znane kontakty – szpital, kostnica, policja, koroner: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail. adres pocztowy, adres.
5) W zależności od kraju, w którym zmarła osoba zmarła, akt urodzenia, akt małżeństwa (formularz A i / lub formularz B z wydziału CMB), akt rozwodu, szczegóły dotyczące zawodu zmarłego, adres członków najbliższej rodziny itp. może być wymagane.